USD : 28.9035 EUR : 31.4080 GBP : 36.6914 KWD : 94.1191 RUB : 0.32071 QAR : 7.9727 AZN : 17.0972
T.C. KADİRLİ1. KADASTRO MAHKEMESİ ESAS NO : 1984/1018 - KARAR NO : 2022/11

T.C. KADİRLİ1. KADASTRO MAHKEMESİ ESAS NO : 1984/1018 - KARAR NO : 2022/11

Mahkememizin 02/02/2022 tarihli 1984/1018 Esas ve 2022/11 karar sayılı Davalı Veli ALİŞAN aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen Gerekçeli Karar ile Temyiz Dilekçeleri tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamayan Davalı Veli ALİŞAN (749*****202) tebliğ edilemediğinden, Gerekçeli Karar ile Temyiz Dilekçelerinin Davalı Veli ALİŞAN tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

BASIN ILN01910649