USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/229 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/229 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER           : Osmaniye ili Sumbas ilçesi Yusufizzettin Köyü
ADA NO                             : 149
PARSEL NO                      : 14
YÜZÖLÇÜMÜ                    : 11.398,87 m²
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARENİN ADI     : Osmaniye İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN
VE BELGELERİN ÖZETİ  : Kadirli Organize Sanayi Bölgesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/223 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/04/2024

BASIN ILN02020908