USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/235 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/235 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER          : Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu) Köyü
ADA NO                            : 294
PARSEL NO                     : 2129
KAMULAŞTIRMAYI
YAPAN İDARENİN ADI    : DSİ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ      : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/235 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/04/2024

BASIN ILN02023115