USD : 32.5164 EUR : 34.7944 GBP : 41.4221 KWD : 106.6296 RUB : 0.36746 QAR : 8.9677 AZN : 19.2343
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/228 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/228 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER            : Osmaniye ili Sumbas ilçesi Yusufizzettin Köyü
ADA NO                              : 149
PARSEL NO                       : 13
YÜZÖLÇÜMÜ                    : 5.420,62 m²
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                   : Osmaniye İl Özel İdaresi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ         : Kadirli Organize Sanayi Bölgesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/223 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/04/2024

BASIN ILN02020915