USD : 32.2520 EUR : 34.9894 GBP : 40.8834 KWD : 105.5750 RUB : 0.35638 QAR : 8.8966 AZN : 19.0779
T.C. KADİRLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/12 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KADİRLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/12 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi, 650 ada 16 parsel; 01/11/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre; parselin kuzeyinde 650 ada 17 nolu parsel, güneyinde 650 ada 15 nolu parsel, doğusunda 650 ada 5 ve 6 nolu parseller ve batısında yol ile çevrili taşınmaz olduğu, Avlulu Kargir Ev vasfında 272,60 m2 yüzölçümlü olduğu, üzerinde dikili herhangi bir emval bulunmadığı, Dava konusu parsel üzerindeki yapı tek katlı olarak inşa edilmiş, 87,62m2 bürüt alana 75.00m2' net alana sahip avlulu kargır ev olduğu, Yapı 30-35 vıllık olup vapının ruhsatı voktur. Yapı 3. Sınıf A grubu yapılara girmekte olup yapının metrekare birim fiyatı 2250,00 TL olup yıpranma payı %55'dir. Yapının yerleri karabeton olup herhangi bir kaplama yoktur. Eski tip sunta kapılara ve ahşap pencerelere sahip olup duvarlarında belirgin oturma çatlakları vardır. Bu verilere göre yapının değeri 88.715,25 TL.dir. Parselin arazi değeri için piyasa araştırması yapıldığında, parsel Kadirli belediyesi imar alanı sınırları içerisinde kalmakta olup avrık nizam 3 kata imarlıdır. Parsel şehrin doğu kesiminde Asri mezarlık civarında olup şehir merkezine 2 -2.5 km mesafededir. Parsel için piyasa araştırması yapıldığında metrekare birim fiyatı keşif tarihine göre 450,00 TL.dir. Parsel değeri122.670,00 TL.dir Parsel ve üzerindeki yapı toplam değeri ise 211.385,25 TL.dir.
Adresi : Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi, 650 Ada 16 Parsel Kadirli / OSMANİYE
Yüzölçümü             : 272,60 m2
Arsa Payı                : Yok
İmar Durumu          : İmar planında A-3 katlı konut alanıdır.
Kıymeti                   : 211.385,25 TL
KDV Oranı              : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü         : 25/01/2023 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü         : 22/02/2023 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri                : Kadirli Adalet Sarayı 2 .KatSatış Müzayede Salonu/önü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satış bedeli üzerinden binde 5,69 damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/12 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

BASIN ILN01752134