USD : 28.9035 EUR : 31.4080 GBP : 36.6914 KWD : 94.1191 RUB : 0.32071 QAR : 7.9727 AZN : 17.0972
T.C. KADİRLİ İCRA DAİRESİ 2017/1569 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

T.C. KADİRLİ İCRA DAİRESİ 2017/1569 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/1569 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Kadirli İlçe, YUSUFİZZETTİN Mahalle/Köy, yusufizzettin köyü Mevkii, 184 Ada, 3 Parsel, tapu kaydında Tarla vasfında 1.135,35m2 alana sahip olup, üzerinde, betonarme kargir yapı ve deposu bulunmaktadır. Tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde, betonarme kargir yapı ve deposu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan yapı, betonarme kargir ve yığma kargir olarak inşa edilmiş; ofis, mağaza ve depodan oluşmaktadır. Ofis ve mağaza olarak kullanılan 'betonarme kargir yapının, ofis olarak kullanılan kısmın, dış kapısı demir doğrama, pencereleri alüminyum doğrama, zemini seramik kaplıdır, iç ve dış cephe duvarları sıvalı ve boyalı, binanın giriş kısmında sundurması bulunmaktadır. Betonarme kargir yapı 120,00m2 inşaat alana sahiptir. Betonarme kargir yapı 3. Sınıf A grubu inşaatlar niteliğinde olup, yapı yaklaşık maliyet hesabında güncel birim fiyatı 2.250,00TL/m2 yıpranma payı %15 dir. Depo olarak kullanılan yapın giriş kapısı profil doğrama ve çinkodan oluşmakta duvarların bir kısmı sıvalı ve boyalı- bir kısmı çinko ile kaplı, zemini beton kaplama, çatısı çinko kaplama, 148,50m2 inşaat alana sahiptir. Yapı 2. Sınıf B grubu inşaatlar niteliğinde olup, yapı yaklaşık maliyet hesabında güncel birim fiyatı 1.550,00TL/m2 yıpranma payı %25 dir. Bu değerlere göre; toplam değeri 402.131,25 TL'dir.Taşınmaz üzerinde; dikili tarım emvali olarak 3 adet Dut 5-6 yaşlı, 1 adet İncir 5-6 yaşlı, 1 adet incir 2-3 yaşlı ve 1 adet Zonzalak 2-3 yaşlı ağacı bulunmakta ve herhangi bir ekili tarımsal emvalin bulunmadığı, 5-10 meyilli olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın Kumlu-killi toprak yapısında olması, motopompla sulanabilen sulu tarım yapılması, drenaj probleminin olmaması, su ve rüzgar erozyonuna maruz kalınmayan yerlerden olduğu gibi nedenlerle 1.sınıf tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. SATIŞA KONU BORÇLU HİSSESİ TAMDIR.
Adresi                     : Yusufizzettin Köyü 184 Ada 3 Parsel Kadirli/Osmaniye
Yüzölçümü             : 1.135,35 m2
Hissesi                   : 1/1
İmar Durumu          : Yok
Kıymeti                   : 443.375,85 TL
KDV Oranı              : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2023 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2023 - 13:45
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2023 - 13:45
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2023 - 13:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.            BASIN ILN01774041