USD : 19.1415 EUR : 20.7575 GBP : 23.6522 KWD : 62.8081 RUB : 0.25001 QAR : 5.2441 AZN : 11.3227
İLAN KADİRLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO:2022/96 Esas - KARAR NO:2022/259

İLAN KADİRLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO:2022/96 Esas - KARAR NO:2022/259

Davacı HÜSNE ERTUĞRUL aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile; Adana İli Kozan İlçesi Şerifli Mah. kayıtlı Ahmet ve Emine'den olma 01/04/2004 doğumlu 12229333050 TC kimlik numaralı "HÜSNE ERTUĞRUL'un "isminin "NİSAN" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, TMK 27. Madde uyarınca "NİSAN" olarak nüfusa TESCİL ve İLANINA, karar verilmiş olup, TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.               BASIN ILN01774160