USD : 31.1000 EUR : 33.7060 GBP : 39.4948 KWD : 101.6298 RUB : 0.33769 QAR : 8.5758 AZN : 18.3965
İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/457 EsasKARAR NO : 2023/705

İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/457 EsasKARAR NO : 2023/705

Davacı RÜMESA ÇAKIR tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda davanın kabulü ile Osmaniyeili Sumbas İlçesi Esenli köyü cilt no;32 hane no:24 bsn: 16 da nüfusa kayıtlı Necati ve Döndü kızı 13/05/2003 doğumlu 39800207548 TC Kimlik numaralı RÜMESA ÇAKIR'ın nüfusta "RÜMESA" olan adının TMK 27.maddesi uyarınca "RÜMEYSA" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kütüğüne bu şekilde TESCİLİNE karar verilmiş olup TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.

BASIN ILN01938562