USD : 33.0637 EUR : 35.9898 GBP : 42.7988 KWD : 108.7286 RUB : 0.37814 QAR : 9.1177 AZN : 19.5580
İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/171 Esas - KARAR NO : 2023/195

İLAN KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/171 Esas - KARAR NO : 2023/195

Davacı ESMA BAŞKALE tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Osmaniye ili Kadirli İlçesi Azaplı mah/köy cilt no:21 Hane no:64 BSN:42 de nüfusa kayıtlı Münevver ve İsmail kızı 30/03/1982 doğumlu 48481918148 TC Kimlik numaralı ESMA BAŞKALE'ninnüfusta "ESMA" olan adının TMK 27.maddesi uyarınca "ESRA" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE ve nüfus kütüğüne bu şekilde TESCİLİNE karar verilmiş olup TMK.nun 27. Maddesi gereğince ilan olunur.      BASIN ILN01835271