USD : 28.9035 EUR : 31.4080 GBP : 36.6914 KWD : 94.1191 RUB : 0.32071 QAR : 7.9727 AZN : 17.0972
T.C. KADİRLİ İCRA DAİRESİ 2007/1281 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

T.C. KADİRLİ İCRA DAİRESİ 2007/1281 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2007/1281 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Sumbas İlçe, KARAÖMERLİ Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii Mevkii, 318 Ada, 1 Parsel, tapu kaydında Bahçeli Kargir ev vasfında 4.076,25m2 alana sahiptir. Parsel üzerinde, 3 adet ahşap yığma kargir ev ve bir adet yığma kargir samanlık-ahır bulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde bulunan Yığma Kargir Ahşap evin dış kapısı demir doğrama pencereleri pvc doğrama, duvarları sıvalı ve kısmen boyalı, zemini beton kaplama, Çatısı çinko kaplamadır. Yapı 90,00m2 inşaat alanına sahiptir. Yapı 2. Sınıf B grubu inşaatlar niteliğinde olup, yapı yaklaşık maliyet hesabında güncel birim fiyatı 940,007L/m2 yıpranma payı %10 dur. Taşınmaz üzerinde bulunan Yığma Kargir Ahşap evin dış kapısı demir doğrama pencereleri pyc doğrama, duvarları sıvalı ve kısmen boyalı, zemini beton kaplama, çatısı çinko kaplamadır. Yapı 80,00m2 inşaat alanına sahiptir. Yapı 2. Sınıf B grubu inşaatlar niteliğinde olup, yapı yaklaşık maliyet hesabında güncel birim fiyatı 940,00TL/m2 yıpranma payı %10 dur. Taşınmaz üzerinde bulunan Yığma Kargir Ahşap evin dış kapısı demir doğrama pencereleri pvc doğrama, duvarları sıvasız, zemini beton kaplama, çatısı çinko kaplamadır. Yapı 70,00m2 inşaat alanına sahiptir. Taşınmaz üzerinde bulunan Yığma Kargir samanlık-ahırın duvarları briketle örülü sıvasız, zemini beton kaplama, çatısı çinko kaplamadır. Yapı 2. Sınıf A grubu inşaatlar niteliğinde olup, yapı yaklaşık maliyet hesabında güncel birim fiyatı 640,00TL/m2 yıpranma payı yapıda eksiklikler olup %50 dır. Parselin bulunduğu konum, ulaşım imkanları, komşu parsellerinde değeri göz önüne alındığında arsa değerinin 80,00TL/m2 olduğu kanaatine varılmıştır. Bu değerlere göre;Arsa alanı (m2) X Birim fiyat (TL/m2)
 =4.076,25m2X80,00TL/m2=326.100,00TL/'dir. Parsel üzerinde bulunan ağaçlar 23 Adet Nar Ağacı, 4 Adet Zeytin Ağacı, 7 Adet Zeytin Ağacı, 28 Adet Narenciye Ağacı, 3 Adet Narenciye Ağacı, 4 Adet Dut Ağacı, 6 Adet Dut Ağacı, 2 Adet İncir Ağacı,10 Adet ZanzalakAğacı, 4 Adet ZanzalakAğacı Ağacı, 1 adet muz ağacı, 2 det selvi ağacı olmak üzere toplam :30.648,80 TL ağaç bedeli vardır.Borçlu hissesi 1/9 olup hissesine düşen toplam miktar; (Parsel üzerinde bulunan yapıların toplam değeri + Parsel değeri + Parse üzerinde bulunan ağaçların toplam değeri) X Hisse = (194.180,00 TL + 326.100,00 TL + 30.648,80 TL) X 1/9 = 61.214,31 TL dir.SATIŞA KONU TAŞINMAZ HİSSELİDİR.
Adresi : Karaömerli Mahallesi Köyiçi Mevkii 318 Ada 1 Parsel Sumbas / OSMANİYE
Yüzölçümü : 4.076,25 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 61.214,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.  Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati  :  23/03/2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 - 13:45
2.  Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2023 - 13:45
23/01/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.                    BASIN ILN01771477