USD : 27.2240 EUR : 28.9548 GBP : 33.3572 KWD : 88.5774 RUB : 0.28466 QAR : 7.5085 AZN : 16.1037
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/174 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/174 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER              : Osmaniye İli , Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü
MEVKİİ                                : Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü, 294 ada 2098 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI    : AHMET KOCAMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI                     : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ           : 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/174 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/04/2023            BASIN ILN01831445