USD : 27.2240 EUR : 28.9548 GBP : 33.3572 KWD : 88.5774 RUB : 0.28466 QAR : 7.5085 AZN : 16.1037
T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/172 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/172 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER             : Osmaniye İli , Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü
MEVKİİ                                : Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü, 294 ada 1358 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI    : NUH KOCAMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ          : 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/172 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07/04/2023             BASIN ILN01831438